En enkel Lotto-analysator

Följande bildkapning av en Anteckningar-skärm, förklarar sig själv.

 

Annonser