Nationella prov i Norge

I Norge är inte användandet av CAS lika långt utvecklat som t.ex. i Danmark. Det kan ändå vara av intresse att också ge en länk till de norska centrala proven, motsvarande studentexamina i Finland.

Nationella prov i Norge

 

Annonser

Studentexamen i Danmark

I Danmark har man fått utnyttja CAS en tid.Matematikproven är tudelade. Eleverna får använda teknik i ett av proven och måste klara sig utan teknik i den andra. Hur ser det ut  praktiken??

Här är en länk:

Studentexamen i Danmark.

Kolla och jämför med våra prov i Finland!