SE Fysik våren 2015 – uppgift 2

Skärmavbild 2015-04-14 kl. 16.53.20

OBS!Detta är inte en komplett lösning, utan närmast ett förslag till verktygshantering.

Vi börjar med att mata in data:

14-04-2015 Skärmbild001

 

Sedan testar vi en regression med ett polynom av tredje graden:

14-04-2015 Skärmbild002

Verkar fungera hyggligt. Vi ritar ut funktions och analyserar:

14-04-2015 Skärmbild003

 

Vi kan avläsa:

Högsta hastigheten är 4,7 m/s vid 0,32 s. Vid 0,24 s är accelerationen ca 13 m/s^2.