Närmevärden

Räknaren ger i sin grundinställning om möjligt exakta värden på de uttryck man beräknar. Närmevärden får man t.ex. genom att trycka på Ctrl-Enter. Finns det andra sätt? Här föreslås inte att vi ändrar inställningarna. I stället ser vi på en annan, ofta rätt så behändig metod.

NV

På första raden ses ett inmatat uttryck som besvaras exakt. På andra raden multiplicerar vi in 1. någonstans. (Observera decimal”punkten” i 1.). Detta är ett närmevärde och tvingar därför räknaren att svara med ett närmevärde. Behändigt alternativ!!

 

Minnestömning

Räknaren kan ställas i ordning för studentexamen på två olika sätt. Den kan antingen låsas eller få sitt minne raderat och bli återställd till fabriksinställningarna.

Här ska vi se hur minnestömningen går till. Det är en snabb och enkel procedur, men eventuellt sparat material i räknarens minne går förlorade. En kopiering av innehållet till en dator är därför nödvändigt, om det finns filer att spara!

Saken förklaras både med ett videoklipp och med instruktionerna nedan.

MT1

 

Tömningen sker via Mina dokument på grundskärmen. Sedan trycker man på menu-tangenten och väljer alternativet Ta bort allt. Sedan är räknaren klar att användas!

MT2

Proportionalitet

Vi ska se på några enkla exempel, där vi bygger upp proportionalitetsverktyg.

Vi arbetar med Anteckningar-skärmen.

Vi inleder med direkt proportionalitet:

En modelluppgift ses till vänster.

 

Vi fortsätter med beräkningar i matematikrutor.

Dessa aktiveras med Ctrl-M

 

 

 

 

Förbrukningen och sträckan i texten anges i förkortad form, som

forbr och str. Man kan vid behov ge dessa andra numeriska värden.

Raden med solve är kanske lite överlopps, men bara för kontrollens skull!

Raden där k definieras nederst är däremot väsentlig!

 

 

 

 

Det ser ut att behövas ca 23 liter bensin!

 

 

 

 

 

 

 

Ca 650 km alltså.

Olikheter – nytt inom operativsystemet 3.2

Redan tidigare var det möjligt att mata in olikheter av typen y är mindre än eller y är större än något uttryck. Vi påminner oss kort om hur det går till:

Starta en grafskärm och gå till funktionsinmatningsraden. Tryck på del-tangenten så att likamedstecknet raderas. Då får vi:

Välj ditt alternativ (f(x) ersätts då av bokstaven y) och mata in:

 

I och med uppdateringen till operativsystem 3.2, kan man också knåpa in olikheter av typen x > g(y), x < g(y) mm. Inmatningen är lite speciell, så vi tar detaljerna. Tryck på meny-tangenten och välj enligt bilderna:

Texten kan placeras var som helst på skärmen. Tryck sedan på Esc för att bli av med dialogrutan uppe till vänster. Dra slutligen texten till en av koordinataxlarna! Då händer saker och ting:

 

Inte illa! Nu blir det t.ex. möjligt att förklara linjär optimering på ett visuellt sätt?!

 

Andra idéer mottages gärna!

 

Rutnät

Det här är en liten förbättring i operativsystemet 3.2, men en rätt så trevlig sådan. Man kan välja olika typer av rutnät när man ritar ut funktioner.

Vi experimenterar lite. Vi ritar ut en funktion på grafskärmen:

 

Sedan aktiverar vi rutnätet (via menu-tangenten):

Man kan enkelt definiera om rutnätet:

 

Inställningar gör man via menu-tangenten och fönsterinställningar.

Rutnätsmöjligheten gör det lättare att kopiera bilden från grafskärmen på papper! Inte illa!

 

 

 

 

 

Funktioner av typen x = g(y)

Här har vi en annan godbit i operativsystemet 3.2. När vi behandlar t.ex. begreppet inversa funktioner, kan följande möjlighet vara av intresse (om vi klampar på lite försiktigt).

Vi börjar med att rita en ”standardparabel”:

Sedan väljer vi via menu-tangenten:

Sedan matar vi i en textruta, var som helst på skärmen, enligt bilden:

Och så följer knepet. Vi måste trycka på ESC för att bli av med dialogrutan uppe till vänster på skärmen. Sedan drar vi textrutan till en av koordinataxlarna och säger ”viola” som fransmännen:

Det återstår förstås lite strul med definitionsmängder och annat, men möjligheten är intressant. Man kunde kanske kombinera detta med domain-kommandot, som behandlats i ett annat inlägg!

Var och en kan säkert hitta ytterligare tillämpningar på egen hand.

Kemi med räknaren

Jag presenterar en skärm i Antecknings-format:

Bilden talar för sig själv. F.o.m. operativsystem 3.2 kan man göra anteckningar med en vettig kemisk notation.

Hur aktiverar man detta alternativ?

Man utgår från en Anteckningar-skärm. Sedan väljer man via menu-tangenten:

I ”Kemiboxen” kan man sedan skriva in formler raka vägen. Bokstäver kursiveras inte och siffror skrivs automatiskt som underindex. Vill man ange laddningar upp till höger om en bokstavssymbol, markeras detta med ^ före inskrivningen.

Bloggaren är inte kemist, men kan tänka sig att det här är en vettig förbättring?!? Den kommer att utnyttjas i fysikundervisningen!!

Indexerade variabler

Det går bra att indexera variabler i operativsystemet 3.2. Vi startar en Anteckningar-skärm och startar en matematikruta på den. Sedan väljer vi kommandot Formater text:

Här visas ett exempel på hur man kan jobba med indexerade variabler:

 

Editerandet av dessa index är en aning jobbigt om man vill jobba fort, men för prydliga dokument är detta ett bra alternativ.

Kommandot Domain – definitionsmängd kan undersökas

Ett av de nya kommandona i operativsystemet 3.2 är kommandot Domain. Det verkar ytterst intressant! Här ses några exempel på räknarskärmen.

Kommandot har begränsningar. Det fungerar med ändliga reella tal. Om någon kommer på exempel där kommandot ger felaktiga resultat, är bloggaren ytterst tacksam!