Ett hjälpmedel för alla byråkrater!

Det här programmet kan varje stackars byråkrat eller politiker, som överraskas av en otrevlig fråga ha nytta av. Bara att köra och läsa upp. Programmet finns i Box-verktygets arkiv Underhållning. Filnamn byr.tns.

byr1

 

byr2

 

 

Sedan ett par körningar:

byr5

 

byr4

 

Borde fungera!

En liten ”svarsgenerator”

Här demonstreras en enkel tillämpning an kommandot rand(), som genererar slumptal. Ett antal enkla meningar är lagrade som strängar och en av dem väljs sedan ut med rand().

Programmet finns i Box-verktyget och i arkivet Underhållning där. Filnamn: SnabbSvar.tns. Fritt fram att ladda ner och skriva om!

snsv1

 

snsv2

 

Sedan en liten körning. Vi kan t.ex. fråga: ”Ska jag gå på bio idag?”

Respons:

snsv3

Kan man simulera tärningskast med TInspire?

Det kan man! Bra att veta om sällskapsspelets tärningar slarvats bort! Kommandot på bilden behöver man bara knäppa in en gång. Sedan kan man trycka på Enter så mycket man vill!

Tarn1

Kommandot på bilden visar hur man kan göra. Förklaring: Kommandot rand() ger ett slumptal med flera decimaler mellan 0 och 1. Prova! Decimaltalen är enskilda slumptal. Om vi räknar rand()*6, får vi ett tal någonstans mellan 0 och 5,9999….. . Resultatet 6,0000….. är i princip möjligt men ytterst osannolikt. Kommandot int tar ut heltalsdelen av detta tal. T.ex int(4,23246716253098) är 4. Kommandot rand()+1 gör att hela operationen ger slumptal mellan 1 och 6 i stället för 0 och 5.

Hur är det med ett par tärningar? Ett förslag:

Tarn2