SE Kort matematik hösten 2013 – uppgift 14

En abiturient får en gåva, vars storlek efter skatt är 12 000 €. Hon placerar detta belopp i två fonder, vilkas årliga ränta är 3,5 % respektive 5,5 %. Placeringstiden är ett år.

a) Av gåvan placeras x euro i den fond som ger 3,5 % avkastning och resten i den andra fonden. Uttryck hela placeringens värde y med hjälp av variabeln x då 0 ≤ x ≤ 12 000.

b) Rita grafen av funktionen i deluppgift a i intervallet 0 ≤ x ≤ 12 000.

____________________________________________________________________________MaBH13U14_1MaBH13U14_2

Intervallets ändpunkter har markerat med punkter.

Vid punkten (0,12660) satsas allt på fond II och vid punkt (12000,12420) satsas allt på fond 1.

 

 

SE Kort matematik våren 2013 – uppgift 14

Ett företag tillverkar fodral för mobiltelefoner. Tillverkningskostnaden för ett fodral är 12,30 €. Dessutom har företaget fasta kostnader på 98 000 euro. Fodralen säljs till en början för 17,99 euro, men de sista 25 % av fodralen säljs vid lagertömningen för 14,00 euro per styck. Vi antar att företaget får alla fodral sålda. I uppgiften beaktas inte beskattningen.

a)

Bilda ett uttryck som beskriver företagets totalkostnader uttryckt med hjälp av det tillverkade antalet fodral x.

b)

Bilda ett uttryck som beskriver företagets vinst uttryckt med med hjälp av det tillverkade antalet fodral x.

c)

Hur många fodral måste företaget tillverka för att man ska täcka de fasta kostnaderna med den ovan nämnda prisstrategin.

______________________________________________________________________________

V13kmU14_1

Det var totalkostnderna.

b)

V13kmU14_2

Så har vi då vinsten.

c)

V13kmU14_3