Studentexamen i LÅNG MATEMATIK våren 2013 – uppgift 9

Lös ekvationen cos(2x) + cos(3x) = 0

_____________________________________________________________

V13MAAU9_1

Bilden kan avläsas så att cos β = – cos α, innebär att β = π – α eller β = π + α.

Detta kan nu tillämpas:

V13Maa9_1V13Maa9_2

Ena lösningen till vänster, andra till höger. Till slut en snabbkontroll (inte fullständig, men i alla fall):

V13Maa9_4