Studentprovet i FYSIK våren 2012

Realprovet i fysik består till stor del av uppgifter som besvaras med löpande text, bilder och diagram. Här ska några exempel på räkneuppgifter tas fram.

Lösningen nedan kan laddas upp som en fil i BOX till höger.

Uppgiftens lösning bör dokumenteras väl, men en numerisk kontroll skadar inte!

Bilden kan nu kompletteras:

Varje sekund transportetras alltså ca 2724 MJ till kondensorn. Dett får värma vattnet 12 K.

Här kan man rätt så snabbt och behändigt göra en konstruktion på geometriskärmen. Lämpar sig kanske inte under realprovet när tiden är dyrbar, men som demonstration…

På bilden ser man en approxiamtiv lösning. Brännvidden ser ut att vara ca 25 cm.

Konstruktionen ovan är planerad så, att man kan grabba tag i skärningspunkten mellan linsen och den optiska huvudaxeln och med den dra linsen fram och tillbaka. Olika mått förändras då med läget.

Sedan till beräkningarna:

a)

Vi använder Anteckningar:

b)

Observera att du kan räkna med enheter! Nomenklaturen är mätetal*_enhet. Resultatet ska man vara lite försiktig med. Vi har t.ex. här beräknat en vinkelhastighet och fått ett svar i Herz!

Den här gången väljer vi Räknarskärmen:

I c-fallet startar vi ett nytt dokument och väljer Räknar-skärmen. Vi kallar strömmarna i motstånden R1 för I1, R2 för I2 och R3 för I3. Vi antar vidare strömriktningarna från vänster till höger i motstånden. Sedan använder vi Kirchoffs lagar:

Strömmen i motståndet R3 är alltså ca 30 mA

Den löpande texten förbigås, men vi kontrollerrar den centrala deriveringen i b)-fallet

a)

Vi startar med en Listor och Kalkylark-skärm:

Punkter från textens graf väljs. Listorna är vkmh – hastigheten i km/h och vms – hastigheten i m/s. I formelrutan på högra bilden är inmatningen vms:=vkmh/3.6. Kalkylskärmen omräknar då resultaten automatiskt:

Kinetiska energin beräknas på samma sätt med inmatningen Ek=0.5*1420*vms^2.

Nu har vi data!

Vi fortsätter med Statistik-skärmen:

Effekten är alltså ca 50 kW

Man borde få 2 poäng av 6 om man orkar läsa igenom detta!

a)

Skärmen Anteckningar:

Tåget rör sig med ca 19 m/s.

b)

Hastigheten är alltså ca 9,4 m/s

b)

Avståndet är alltså ca 6300 ljusår

c)

Rotationsenergin är alltså ca 9,2*10^42 J

d)

Beräkningar sker här i Anteckningar, med ett rikligt kopierande och insättande:

Stjärnan roterade alltså 1 varv på ca 11 år.

b)

Vi har alltså en ökning på ca 2 %