SE Kort matematik hösten 2015 – uppgifterna 13, 14 och 15

Skannad 24

 

30-12-2015 Skärmbild015

30-12-2015 Skärmbild016

30-12-2015 Skärmbild017

Uppgifterna som tns-fil.

Annonser