Att balansera kemiska reaktionslikheter

Bloggaren är fysiker. Därför blir det mesta i denna blogg ”fysik eller matematik”. Nu är det dags att ta med lite kemi igen. Kan man balansera reaktionslikheter med CAS?

Det går bra! Man har stor nytta av att uppdatera programvaran till senaste version (nu 4.2), eftersom där finns ett härligt kemiverktyg. Vi kan börja med att se på det. Välj Anteckningar-skärmen.

KBOX.png

Bilden visar Kemiboxen som alternativ 2 i infoga-menyn. Ctrl-E fungerar som motsvarande snabbkommando. Vi aktiverar kemiboxen. När man skriver, tolkas underindex automatiskt. Bara att skriva alltså. ”Likamed”-tecken ger reaktionspil. PROVA!

Bloggaren matar in någonting lite mera krävande, t.ex. förbränning av hexan:

reak1.png

I den här formen är reaktionslikheten ännu obalanserad. Nu skriver vi koefficienter under kemikalierna:

reak2.png

Sedan ställer vi upp ekvationer som balanserar de enskilda grundämnena. Bloggaren föredrar här att INTE fördefiniera hur många ekvationer som behövs, utan att göra på följande sätt:

reak3.png

I det här fallet är ekvationerna 3, men ibland (Kirchoffs lagar i besvärliga elkretsar t.ex.) kan man inte vara helt säker på hur många man behöver! Då är ”and”-versionen bra! Lätt att editera!

Lösningen ovan visar ett intressant matematiskt delresultat. Vi har 4 obekanta, a,b c och d. Men vi har bara 3 ekvationer! CAS löser alltså ut tre av koefficienterna som funktioner av den fjärde! I det här fallet ser vi en prima utväg ur dilemmat!

Koefficienterna ska helst vara heltal. Sådana får vi ur lösningen ovan, om vi väljer c = 14!

reak4.png

Ser ut att ha lyckats! Trevligt!

 

 

 

 

Kemi med räknaren

Jag presenterar en skärm i Antecknings-format:

Bilden talar för sig själv. F.o.m. operativsystem 3.2 kan man göra anteckningar med en vettig kemisk notation.

Hur aktiverar man detta alternativ?

Man utgår från en Anteckningar-skärm. Sedan väljer man via menu-tangenten:

I ”Kemiboxen” kan man sedan skriva in formler raka vägen. Bokstäver kursiveras inte och siffror skrivs automatiskt som underindex. Vill man ange laddningar upp till höger om en bokstavssymbol, markeras detta med ^ före inskrivningen.

Bloggaren är inte kemist, men kan tänka sig att det här är en vettig förbättring?!? Den kommer att utnyttjas i fysikundervisningen!!

Ekvationslösning

Du kan lösa diverse ekvationer med kommandot solve(ekvation,variabel). Kommandot kan skrivas in på räknarskärmen för hand, eller sökas fram via MENY-tangenten.

Om du löser trigonometriska ekvationer, är det skäl att använda korrekta vinkelinställningar:

Den övre beräkningen har skett med inställningen grader, den undre med radianer.

Klarar räknaren av icke-reella lösningar?

Vi testar:

Kommandot cSolve(ekvation,variabel) ger komplexa tal som lösning när detta krävs.

Observera att du kan bearbeta ”bokstavsuttryck” inom rimliga gränser.