En rolig egenskap hos ett polynom av fjärde graden!

Det följande har bloggaren inte hittat på. Lärde mig saken av min rikssvenske kollega Bengt Åhlander.

Vi ska se på ett polynom av fjärde graden med fyra reella nollställen. Vi kan ta exemplet nedan.

P€_1

Sedan markerar vi inflexionspunkterna (andra derivatans nollställen). I dessa ”ändras grafens krökningsriktning”. Wikipeda gärna för mera information!

P€_2

P€_3

Nu drar vi en linje genom dessa inflexionspunkter och markerar de övriga skärningspunkterna mellan linjen och grafen:

P€_4

Sedan mäter vi avståndet mellan skärningspunkterna som bilden visar (det kan löna sig att sätta in segment mellan punkterna och mäta dessa!)

P€_5

Nu till det intressanta. Vi markerar segmentens längder med variabelnamn och beräknar förhållandet mellan längderna!

P€_6

Hoppsan! Det ser ut som om förhållandet är det gyllene snittet! (Behandlas i andra inlägg i denna blogg).

Är det här en universell egenskap?? Kan läsaren bevisa saken?

 

Matematiska bevis med CAS – ett exempel med ett polynom av tredje graden

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om en intressant egenskap hos funktioner av tredje graden.

En kort repetition av vad det hela gick ut på:

BEV1

Anta att ett polynom av tredje graden har tre nollställen. Tangera polynomets graf i en punkt mitt emellan de två första nollställena. Tangenten går igenom det tredje nollstället. I föregående inlägg efterlyste jag ett bevis i det allmänna fallet. Här är ett förslag, beräknat med CAS och en dator (skärmen är Anteckningar!)

BEV2

BEV3

Saken är klar.

Det här är igen ett exempel på att tekniskt krångliga bevis kan kontrolleras enkelt med CAS. Det är inte den manipulativa delen av beviset som är viktigt här – det är de matematiska idéerna!