Zipf`s lag – Finlands städer

I förra inlägget presenterade bloggaren Zipfs lag och Zipf-fördelningen. Då tillämpades den på en längre engelskspråkig text. Nu ska vi se på ett annat exempel. Finlands städer har sorterats i avseende på befolknimngsmängd. Källa.

Hur ser det ut nu? Enligt Zipf ska befolkningsmängden vara omvänt proportionell mot ordningstalet i sorteringen!

Vi kör, denna gång med sortering från minsta till största:

05-05-2015 Skärmbild001

05-05-2015 Skärmbild002

05-05-2015 Skärmbild003

Stämmer för sjutton ganska bra!!