Kan man simulera tärningskast med TInspire?

Det kan man! Bra att veta om sällskapsspelets tärningar slarvats bort! Kommandot på bilden behöver man bara knäppa in en gång. Sedan kan man trycka på Enter så mycket man vill!

Tarn1

Kommandot på bilden visar hur man kan göra. Förklaring: Kommandot rand() ger ett slumptal med flera decimaler mellan 0 och 1. Prova! Decimaltalen är enskilda slumptal. Om vi räknar rand()*6, får vi ett tal någonstans mellan 0 och 5,9999….. . Resultatet 6,0000….. är i princip möjligt men ytterst osannolikt. Kommandot int tar ut heltalsdelen av detta tal. T.ex int(4,23246716253098) är 4. Kommandot rand()+1 gör att hela operationen ger slumptal mellan 1 och 6 i stället för 0 och 5.

Hur är det med ett par tärningar? Ett förslag:

Tarn2