Skolans storlek versus studentresultat _ svenskspråkiga gymnasier

Bloggaren skrev ett litet inlägg om gymnasiets storlek och dess eventuella samband med resultat i studentexamen. Blev kontaktad av en läsare, som vill vara anonym, med en förfrågan om de svenskspråkiga skolorna visar samma mönster som samtliga skolor. För samtliga gymnasier kunde åtminstone i år, inget samband påvisas. Vi hade nästan nollkorrelation mellan storlek och resultat.

OK. Vi gör analysen enbart för de svenskspråkiga skolorna:

(Filen med namnet SV_GY_V_12.tns finns i Statistik-arkivet i Box-verktyget till vänster).

Absolut ingen korrelation! Inget samband ser ut att finnas mellan skolstorlek och resultatnivå! Detta baserat på studentexamen våren 2012.

Källdata

Annonser