Ett hasardspel med tärning + en simulation av spelet

Bilderna förklarar själva problemet. Filen finns i BOX-verktyget, programarkivet. Namn: Väntevärde.tns.

Sedan simulerar vi spelet med ett  program

Vi tar oss en titt på programmet:

Define väntevärde()=
Prgm

Local vv,n,i,re                            Variablerna definiers som variabla

0→vv                                            Variabeln vv visar det förväntade värdet på vinst/förlust

Request ”Antal kast”,n            Antal kast fastställs

For i,1,n                                       En loop initieras

re:=int(6*rand())+1                  Tärningen ”kastas”. Resultat = re

vv-1.5→vv                                    Spelinsatsen betalas

If mod(re,2)=1 Then                Udda/jämnt kollas. Här udda. Obs hur mod-kommandot används!

vv-2→vv                                       Spelförlust på 2 euro

EndIf                                            Slut på kollen udda

If mod(re,2)=0 Then               Udda/jämnt kollas. Här jämnt.

vv+re→vv : EndIf                      Spelvinst utbetalas.

EndFor                                        Slut på kolen jämnt

Disp vv                                        Resultatet vv visas

EndPrgm                                    Programslut