SE Kort matematik matematik hösten 2012 – uppgift 14

14.

U14K_bild

____________________________________________________________________________

Vi börjar med en normering:

U14F1                                            1 p

Sedan beräknar vi sannolikheten:

U14F2                                                        2 p

U14F3                                                                                               1 p

= 1 – 0,9772 = 0,0228                                                                                              1 p

Svar: ca 2,3 %                                                                                                          1 p

U14K_B

 

KONTROLL:

Nu finns det många möjligheter.

På räknarskärmen kan man via menu välja 6:Statistik, 5:Fördelningar och 2:Normal Cdf (betyder kumulativ normalfördelning).

U14K_1

 

U14K_2

 

I ovanstående hoppade vi över normeringen. Vi kan förstås utföra den också:

U14K_3

 

Annonser