SE Kort matematik matematik hösten 2012 – uppgift 13

13.

Karolina och Petter satte vardera in 10 000 euro på banken för ett år. Karolina valde en tidsbunden tolv månaders deposition med en årlig ränta på 2,20 %. Av räntan innehöll banken en källskatt som uppgick till 30 %. Petter placerade först sina pengar på ett tidsbundet sex månaders konto med årlig ränta på 2,35 %. Efter ett halvt år placerade han kapitalet, inklusive räntan minskad med den källskatt på 30 % som banken dragit av, på ett annat tidsbundet sex månaders konto. Detta konto hade en årsränta på 2,00 %. Av räntan innehöll banken som tidigare en källskatten på 30 %. Vem gjorde den bästa placeringen, och hur stort var dess värde efter ett år?

_____________________________________________________________________________

Karolina får en årlig ränta på 2,20 %, vilket motsvarar 10 000 €·0,022 =220 €.      1 p

Efter skatt på 30% återstår 70 % eller 220 €·0,70 = 154 €                                         1 p

Efter ett år har Karolina 10 154 € på kontot

Petter börjar med en halvt år placering på kontot, med räntan 2,35 %, vilket ger en ränta på:

½·10 000 €·0,0235·0,7 = 82,25 €                                                                                    1 p

På kontot finns nu 10 082,25 €                                                                                         1 p

Under andra halvan av året, placerar han pengarna på ett konto med 2,0 % ränta och oförändrad källskatt. Ränta:  ½·10 082,25 €·0,02·0,7 ≈ 70,575758 €                                                                   1 p

Räntan bli sammanlagt 82,25 € + 70,575758 € = 152,82575 € < 154 €

Svar: Karolina gjorde den bättre placeringen med 10 154 € på kontot                             1 p

KONTROLL:

U13K_1

U13K_2

U13K_3

Annonser