Punkt- eller skalärprodukten av två vektorer

Vad kan man göra med den? Här är några förslag.

Vi tar ett exempel: (Vinkelmått: grader)

Man kan i stället för att använda kommandot dotP(a,a) använda kommandot norm(a).

Sedan till ett litet problem:

Ett litet problem till:

Kunde vara en aning knepigt utan punktproduktens hjälp!