Proportionalitet

Vi ska se på några enkla exempel, där vi bygger upp proportionalitetsverktyg.

Vi arbetar med Anteckningar-skärmen.

Vi inleder med direkt proportionalitet:

En modelluppgift ses till vänster.

 

Vi fortsätter med beräkningar i matematikrutor.

Dessa aktiveras med Ctrl-M

 

 

 

 

Förbrukningen och sträckan i texten anges i förkortad form, som

forbr och str. Man kan vid behov ge dessa andra numeriska värden.

Raden med solve är kanske lite överlopps, men bara för kontrollens skull!

Raden där k definieras nederst är däremot väsentlig!

 

 

 

 

Det ser ut att behövas ca 23 liter bensin!

 

 

 

 

 

 

 

Ca 650 km alltså.