Blommor och polära koordinater – ett litet matematiskt experiment

I det här inlägget ska vi roa oss med att försöka hitta matematiska samband i naturen. Bilderna i inlägget finns i en räknarfil i Box-verktyget. Namn: Blommor.tns

Vi börjar med en grafskärm och importerar en bild. I detta fall en hibiskus. Vi ska nu försöka hitta en matematisk funktion  som ligger nära blommans profil. Vi väljer polära koordinater och vinkelmåttet radianer.

Sedan är det bara att börja experimentera.

Här börjar vi närma oss en bra funktion. Fasförskjutningen har på bilden testats med ett skjutreglage.

 

Försök gärna bättra på det hela.

 

På en ny flik tar vi in ytterligare en bild:

Funktionen som har denna spiral som graf, visas inte! Försök tänka ut den!