Vektorer på graf- eller geometriskärmen

Vekorer kan ritas ut. Det finns begänsningar dock. En ritad vektor är inte ett matematiskt objekt.

Vi ska studera ett exempel:

Med translationsoperationen kan t.ex. vektorn från (1,1) till (4,5) flyttas till till punkten (3,-6). Då hittar vi parallellogrammens fjärde hörn.

Vi definierart några vetorer till:

Här ser vi diagonalernas skärningspunkter.

Det finns alternativa metoder. Vi kan också räkna: