Omkörningssträckan

Hur lång sträcka behöver du på dig för att köra om en bil?

Många gymnasieelever har inte en aning! Här ska vi ställa upp en enkel modell för att beräkna ett svar på frågan. Vi behöver känna till vår egen omkörningshastighet, den andra bilens hastighet, bilarnas längder och ett säkerhetsavstånd. Vi antar att omkörningen påbörjas på säkerhetsavståndet från bilen framför och att vi sedan kör en sträcka som är summan av fordonens längder, för att slutligen köra in framför den passerade bilen på säkerhetsavståndet från denna. Vi passerar den andra bilen enligt den Galileiska principen för relativ rörelse. Den relativa hastigheten är skillnaden mellan fordonens hastigheter.

Beräkningarna kan enkelt ställas upp på en Anteckningar-skärm:

omk