Olikheter – nytt inom operativsystemet 3.2

Redan tidigare var det möjligt att mata in olikheter av typen y är mindre än eller y är större än något uttryck. Vi påminner oss kort om hur det går till:

Starta en grafskärm och gå till funktionsinmatningsraden. Tryck på del-tangenten så att likamedstecknet raderas. Då får vi:

Välj ditt alternativ (f(x) ersätts då av bokstaven y) och mata in:

 

I och med uppdateringen till operativsystem 3.2, kan man också knåpa in olikheter av typen x > g(y), x < g(y) mm. Inmatningen är lite speciell, så vi tar detaljerna. Tryck på meny-tangenten och välj enligt bilderna:

Texten kan placeras var som helst på skärmen. Tryck sedan på Esc för att bli av med dialogrutan uppe till vänster. Dra slutligen texten till en av koordinataxlarna! Då händer saker och ting:

 

Inte illa! Nu blir det t.ex. möjligt att förklara linjär optimering på ett visuellt sätt?!

 

Andra idéer mottages gärna!