Den bestämda integralen och integrationsgärnserna

Utan att här gå in på integrationsmetoder och andra finheter, ska några små knep och konster presenteras.

Oegentliga integraler kan också beräknas:

Man kan t.o.m göra beräkningar av integrationsgränserna:

Annonser

Flykthastigheten från en planets yta

Om en sten kastas uppåt, förväntar vi oss att den faller ner igen. Ju hårdare vi kastar, desto längre räcker det innan den dimper ner. Med vilken hastighet ska den slungas, för att inte falla ner på nytt?

Gränsvärdet för den hastigheten kallas flykthastigheten. Vi ska här beräkna flykthastigheten från jorden, men vi planerar arbetsfilen så, att andra planeters data kan matas in. Filen Flykthastighet.tns lagras i BOX-verktygets Fysik-arkiv.

Resultatet kan kopieras in på flik 2. Vi kan mata in andra himlakroppars massa och radie här och omedelbart få den aktuella flykthastigheten.