Nationella prov i Norge

I Norge är inte användandet av CAS lika långt utvecklat som t.ex. i Danmark. Det kan ändå vara av intresse att också ge en länk till de norska centrala proven, motsvarande studentexamina i Finland.

Nationella prov i Norge

 

Annonser