Modellprovet i matematik 2015 – B-delen – Uppgift 5

Studentexamensnämnden i Finland har publicerat ett modellprov för studentexamen i matematik år 2016. Provet består av två delar A och B. A-delen besvaras under maximalt 3 timmar med enbart papper och penna. B-delen får besvaras med hjälp av CAS-teknik. Här ska vi fokusera på B-delen i lång matematik. A-delen kommenteras här.

Instruktionerna är följande:

Skärmavbild 2015-02-25 kl. 20.17.34

Sedan till uppgifterna, som löses med vissa mellansteg. Observera att det inte är fråga om fullständiga lösningar med poängsättning. Bara förslag till hur man kan jobba.

Skärmavbild 2015-02-25 kl. 20.07.45

25-02-2015 Skärmbild001

25-02-2015 Skärmbild002

Vidare till uppgift 6