Minnestömning

Räknaren kan ställas i ordning för studentexamen på två olika sätt. Den kan antingen låsas eller få sitt minne raderat och bli återställd till fabriksinställningarna.

Här ska vi se hur minnestömningen går till. Det är en snabb och enkel procedur, men eventuellt sparat material i räknarens minne går förlorade. En kopiering av innehållet till en dator är därför nödvändigt, om det finns filer att spara!

Saken förklaras både med ett videoklipp och med instruktionerna nedan.

MT1

 

Tömningen sker via Mina dokument på grundskärmen. Sedan trycker man på menu-tangenten och väljer alternativet Ta bort allt. Sedan är räknaren klar att användas!

MT2