Linjens ekvation – en demonstration

Här visas ett enkelt men effektivt sätt att demonstrera vad parametrarna a och b i linjens ekvation y = a*x+b innebär.

Vi startar med en grafskärm och matar in lenjens ekvation med a och b som ovan. Då man trycker på enter, händer ännu ingenting. Vi fortsätter med att placera in ett par skjutreglage. Då dessa reglage definieras, kan du placera in a och b som parametrar. Du kan också klicka på reglagets gränser och omdefiniera dem.

Steget vidare till att demonstrera t.ex. parabler eller andra matematiska funktionstyper på samma sätt, är inte långt.