När springer kvinnor snabbare än män? Ett litet experiment.

Data finns i BOX-verktyget med namnet 100m.tns. Analysen är inte gjord i den filen. Det får bli en ”övningsuppgift”.

Data kan importeras från t.ex. Wikipedia t.ex. genom att ”måla och klistra”. Om det inte fungerar, kan man prova med mellanimport till Excel. Ett problem är att man ofta har decimalkomma i Excel, medan räknaren kräver decimalpunkt. Man kan bli tvungen att ändra detta för hand.

Sedan till en analysmöjlighet. Välj en räknarskärm:

Vi analyserar på kalkylarksfliken:

Enter + motsvarande för männen. Sedan till graffliken, där vi måste göra en omdefinition:

Vi manipulerar inställningarna en aning och söker grafernas skärningspunkter:

Det ser ut som om damerna skulle springa snabbare än män ca år 2030.  Möjligt? Hm?

Tiden skulle vara ca 9,6 s på 100 m, vilket är relativt OK. Andra reflektioner överlämnar jag gärna åt var och en!