SE Kort matematik våren 2013 – uppgift 14

Ett företag tillverkar fodral för mobiltelefoner. Tillverkningskostnaden för ett fodral är 12,30 €. Dessutom har företaget fasta kostnader på 98 000 euro. Fodralen säljs till en början för 17,99 euro, men de sista 25 % av fodralen säljs vid lagertömningen för 14,00 euro per styck. Vi antar att företaget får alla fodral sålda. I uppgiften beaktas inte beskattningen.

a)

Bilda ett uttryck som beskriver företagets totalkostnader uttryckt med hjälp av det tillverkade antalet fodral x.

b)

Bilda ett uttryck som beskriver företagets vinst uttryckt med med hjälp av det tillverkade antalet fodral x.

c)

Hur många fodral måste företaget tillverka för att man ska täcka de fasta kostnaderna med den ovan nämnda prisstrategin.

______________________________________________________________________________

V13kmU14_1

Det var totalkostnderna.

b)

V13kmU14_2

Så har vi då vinsten.

c)

V13kmU14_3