Hur kan man lagra en ekvationslösning som en variabel?

Denna fråga ställdes av kollegan Bertil Eklund i Närpes. Frågan är bra! Tackar! Jag känner till ett sätt att knipa lösningen på en ekvation och lagra den, men det hela fungerar bra bara om en enda lösning finns.  Man kan använda kommandot Right, som plockar fram högerledet i ett uttryck av typen a = b.

Här är en enkel demonstration av några möjligheter:

Ekvationssystem? Jag har följande förslag. Använd kommandot LinSolve. Då får du lösningarna i listform. Ur listan är de relativt enkelt att plocka ut dem och lagra dem som variabler.

Högregradsekvationer? Ett alternativ är att använda kommandot zeros. Det returnerar också svaren i listform! Mycket behändigt ibland!

Hoppas de här förslagen är nyttiga!