Indexerade variabler

Det går bra att indexera variabler i operativsystemet 3.2. Vi startar en Anteckningar-skärm och startar en matematikruta på den. Sedan väljer vi kommandot Formater text:

Här visas ett exempel på hur man kan jobba med indexerade variabler:

 

Editerandet av dessa index är en aning jobbigt om man vill jobba fort, men för prydliga dokument är detta ett bra alternativ.