Statistik – grundberäkningar

Hur beräknar man medeltal och andra statistiska mått så enkelt som möjligt? Vi ska här se på några möjligheter.

Om valet är att jobba direkt på räknarskärmen, kan data matas in i listform (med mängdklammer). Sedan är det bara att reäkna:

Ett mångsidigare resultat får man med kalkylbladsskärmen:

Kan man göra motsvarande beräkningar med en frekvenslista? Vi tar ett exempel. Vi antar att vitsordsfördelningen i en grupp placeras i listan xd och frekvenserna i listan frekv.

Kan man framställa resultatet i ett histogram? Det går, om än på ett något avigt sätt: