SE Kort matematik våren 2013 – uppgift 13

Antalet transistorer N = N(t) i en mikrokrets har ökat enligt figuren nedan. Vid tidpunkten t = 0 (år 1971) var antalet 2 300 och vid t = 40 (år 2011) var antalet 2 600 000 000. Antalet följer modellen N(t)=N(0){{e}^{at}}.

a)

Bestäm närmevärdet för konstanten a med två decimalers noggrannhet utgående från den givna informationen.

b)

Använd deluppgift a för att motivera den så kallade Moores lag, enligt vilken antalet transistorer fördubblas med ungefär två års mellanrum.

2013-06-10 12-46-51 +00001_edited-1

______________________________________________________________________________

a)

V13_kmU13_1V13_kmU13_2

Svar: a har ca värdet 0,35

b)

V13_kmU13_3

 

Svaret ligger mycket när 2 år!