En gammal studentexamensuppgift

Kollegan Edward Krogius har grävt fram en studentexamensuppgift från 1910. Den låter översatt till svenska så här:

EK1

Hur löser TInspire uppgiften. Vi tar en snabb koll:

EK2

Att jobba sig igenom stegen på papper är inte en alldeles banal historia.

Här visas hur några räknesteg kan kontrolleras. En kontroll av definitionsmängder och andra finesser kringgås här.

EK3

EK4

EK5

EK6

EK7

EK8

Här är ”klipp och klistra”  (Ctrl-C och Ctrl-V) flitigt utnyttjat! Beräkningarna kan jämföras med anteckningar på papper!

 

 

Ekvationsystem

Ekvationssystem kan lösas på olika sätt. Här är ett par exempel:

På vänstra bilden visas hur inmatning kan ske direkt på räknarskärmen. Observera att ekvationerna inte behöver vara linjära!

Det går också bra att via MENU-tangenten eller boktangenten söka fram lämpliga kommandon. Speciellt om antalet obekanta och ekvationer är större än 2, lönar det sig att välja MENU-alternativet:

Hur går det om vi har flera obekanta är ekvationer?

Vi får en lösning i parametrisk form, där c1 är parametern.