Studentexamen i LÅNG MATEMATIK våren 2013 – uppgift 1

1.

Vi tar texten på en Anteckningarskärm:

Maa13u1_1

__________________________________________________________________

a)

Vi kan börja med en rutinkontroll:

V13U1_1V13U1_2

Delstegen kan också kontrolleras, vilket sker på bilden till höger.

b)

Samma tricks här:

V13U1_3 V13U1_4

c)

I det här fallet finns intressanta beräknings- och kontrollmöjligheter. Vi väljer ett par sådana och utnyttjar Anteckningar-skärmen:

V13U1_5V13U1_6

Vi kan också placera in punkterna på en grafskärm, dra en linje igenom dem, kontrollera linjens ekvation osv.

V13U1_7

Ekvationer på grafskärmen

I mitt senaste inlägg, berättade jag att man f.o.m. operativsystemet 3.2, kan rita linjer baserat på ekvationen x = n.  Den skarpsynte läsaren observerade kanske att det här bara var en liten förbättring. Man kan också skapa grafer av andra objekt via ekvationer i stället för funktioner. Vi ska se på några möjligheter. Arbetet sker på grafskärmen.

Linjer:

Ser intressant ut! Vi provar med ett par olika inmatningar:

Vi upprepar, men den här gången med ekvation av typ a\cdot x+b\cdot y=n

Kan man arbeta med dessa objekt. Vi söker skärningspunkten (via MENU):

Åtminstone får man fram ett närmevärde!

Prova gärna på andra verktyg!

Observera också att man kan jobba med kägelsnitt på nya spännande sätt. Blir kanske till ett inlägg så småningom?!