SE Kort matematik våren 2013 – uppgift 14

Ett företag tillverkar fodral för mobiltelefoner. Tillverkningskostnaden för ett fodral är 12,30 €. Dessutom har företaget fasta kostnader på 98 000 euro. Fodralen säljs till en början för 17,99 euro, men de sista 25 % av fodralen säljs vid lagertömningen för 14,00 euro per styck. Vi antar att företaget får alla fodral sålda. I uppgiften beaktas inte beskattningen.

a)

Bilda ett uttryck som beskriver företagets totalkostnader uttryckt med hjälp av det tillverkade antalet fodral x.

b)

Bilda ett uttryck som beskriver företagets vinst uttryckt med med hjälp av det tillverkade antalet fodral x.

c)

Hur många fodral måste företaget tillverka för att man ska täcka de fasta kostnaderna med den ovan nämnda prisstrategin.

______________________________________________________________________________

V13kmU14_1

Det var totalkostnderna.

b)

V13kmU14_2

Så har vi då vinsten.

c)

V13kmU14_3

SE Kort matematik matematik hösten 2012 – uppgift 13

13.

Karolina och Petter satte vardera in 10 000 euro på banken för ett år. Karolina valde en tidsbunden tolv månaders deposition med en årlig ränta på 2,20 %. Av räntan innehöll banken en källskatt som uppgick till 30 %. Petter placerade först sina pengar på ett tidsbundet sex månaders konto med årlig ränta på 2,35 %. Efter ett halvt år placerade han kapitalet, inklusive räntan minskad med den källskatt på 30 % som banken dragit av, på ett annat tidsbundet sex månaders konto. Detta konto hade en årsränta på 2,00 %. Av räntan innehöll banken som tidigare en källskatten på 30 %. Vem gjorde den bästa placeringen, och hur stort var dess värde efter ett år?

_____________________________________________________________________________

Karolina får en årlig ränta på 2,20 %, vilket motsvarar 10 000 €·0,022 =220 €.      1 p

Efter skatt på 30% återstår 70 % eller 220 €·0,70 = 154 €                                         1 p

Efter ett år har Karolina 10 154 € på kontot

Petter börjar med en halvt år placering på kontot, med räntan 2,35 %, vilket ger en ränta på:

½·10 000 €·0,0235·0,7 = 82,25 €                                                                                    1 p

På kontot finns nu 10 082,25 €                                                                                         1 p

Under andra halvan av året, placerar han pengarna på ett konto med 2,0 % ränta och oförändrad källskatt. Ränta:  ½·10 082,25 €·0,02·0,7 ≈ 70,575758 €                                                                   1 p

Räntan bli sammanlagt 82,25 € + 70,575758 € = 152,82575 € < 154 €

Svar: Karolina gjorde den bättre placeringen med 10 154 € på kontot                             1 p

KONTROLL:

U13K_1

U13K_2

U13K_3