Dynamik och integralkalkyl

Nu ska vi se på några dynamikformler och hur de härleds.

Annonser