Kommandot Domain – definitionsmängd kan undersökas

Ett av de nya kommandona i operativsystemet 3.2 är kommandot Domain. Det verkar ytterst intressant! Här ses några exempel på räknarskärmen.

Kommandot har begränsningar. Det fungerar med ändliga reella tal. Om någon kommer på exempel där kommandot ger felaktiga resultat, är bloggaren ytterst tacksam!