Närmevärden

Räknaren ger i sin grundinställning om möjligt exakta värden på de uttryck man beräknar. Närmevärden får man t.ex. genom att trycka på Ctrl-Enter. Finns det andra sätt? Här föreslås inte att vi ändrar inställningarna. I stället ser vi på en annan, ofta rätt så behändig metod.

NV

På första raden ses ett inmatat uttryck som besvaras exakt. På andra raden multiplicerar vi in 1. någonstans. (Observera decimal”punkten” i 1.). Detta är ett närmevärde och tvingar därför räknaren att svara med ett närmevärde. Behändigt alternativ!!