Ett underskattat verktyg

Ett verktyg som vi tenderar att glömma är Antckningsskärmen. Man kan utföra beräkningar på en, genom att trcka på Ctrl-M (betyder väl Matematik) före inmatning.

Fördelen jämfört med Räknarskärmen, är att man kan kedja beräkningarna, vilket är mycket praktiskt om man t.ex. jobbar med ett matematiskt bevis eller en längre resonemangsuppgift.

Som exempel visas här hur man kan lösa ett enkelt ickelinjärt ekvationssystem. Bara x-värdena plockas här fram. Den svarta texten är skriven direkt, den blå i matematikrutor (Ctrl-M).

Observera att en ändring i någondera funktionen f(x) eller g(x) förändrar slutresultatet.