SE Kort matematik våren 2015 – uppgift 4

Skärmavbild 2015-04-05 kl. 13.51.57

 

Vi inleder med att dela skärmen i en Anteckningar-del och en graf-del. På graf-delen kan vi experimentera lite. Beräkningar gör vi sedan på Anteckningar-skärmen.

05-04-2015 Skärmbild005

På bilden ovan har triangeln konstruerats i koordinatsystemet. De sökta svaren kan avläsas i kontrollsyfte. Sedan till beräkningarna:

05-04-2015 Skärmbild006

 

 

 

 

SE Kort matematik våren 2015 – uppgift 1

Skärmavbild 2015-04-05 kl. 10.52.42

Problemet kan lösas på olika sätt. Här är ett förslag:

05-04-2015 Skärmbild03205-04-2015 Skärmbild033

 

Börja med att placera ettor punkter var som helst på grafskärmen. Dra sedan en linje genom punkterna och visa linjens ekvation. (Obs linjen ser mera ut som en sträcka. Man kan förlänga den om man vill). Markera sedan punkternas koordinater. Genom att klicka på punktkoordinaterna kan de definieras om. Då flyttar också punkten. Linjens ekvation ändras också.

05-04-2015 Skärmbild034

 

Nedan är uppgiften löst.

05-04-2015 Skärmbild03505-04-2015 Skärmbild036

 

 

05-04-2015 Skärmbild038