SE Kort matematik hösten 2013 – uppgift 3

Benen i en likbent triangel är 90 cm och basen 40 cm.

a) Beräkna triangelns toppvinkel med en grads noggrannhet.

b) Beräkna triangelns area med en kvadratmeters noggrannhet.

____________________________________________________________________

Olika förberedelsemöjligheter finns. Här är ett alternativ:

MaBh13U3_1MaBH13u3_2 copy

Det här ger en viss uppfattning om svaret!

MaBh13u3_3MaBH13u3_4