SE Lång matematik hösten 2013 – uppgift 6

U6_________________________________________________________________________________

Nedan ses en konstruktion, med mätresultat inskrivna. Svaret framgår alltså av bilden. Hur bilden är konstruerad är en uppgift i sig.

Maah13U6_1

 

Nu kallar vi sidorna AC och BC för x respektive y. Sedan beräknar vi:

Maah13U6_2

 

Annonser