Preliminärt prov MaA våren 14 Uppgift 3

2014-02-09 08-45-43 +00001__________________________________________________________________________________

Vi kan i a)-fallet konstruera triangeln för kontrollens skull.

PMaAv14u3_1PMaAv14U3_2

Sedan kan vi dölja de detaljer i bilden vi inte behöver och mäta vinkeln:

PMaAv14U3_3

 

Då vet vi svaret! Sedan beräkningar:

PMaAv14u3_4

 

b)

PMaAv14U3_5