Kemi med räknaren

Jag presenterar en skärm i Antecknings-format:

Bilden talar för sig själv. F.o.m. operativsystem 3.2 kan man göra anteckningar med en vettig kemisk notation.

Hur aktiverar man detta alternativ?

Man utgår från en Anteckningar-skärm. Sedan väljer man via menu-tangenten:

I ”Kemiboxen” kan man sedan skriva in formler raka vägen. Bokstäver kursiveras inte och siffror skrivs automatiskt som underindex. Vill man ange laddningar upp till höger om en bokstavssymbol, markeras detta med ^ före inskrivningen.

Bloggaren är inte kemist, men kan tänka sig att det här är en vettig förbättring?!? Den kommer att utnyttjas i fysikundervisningen!!

Annonser

Indexerade variabler

Det går bra att indexera variabler i operativsystemet 3.2. Vi startar en Anteckningar-skärm och startar en matematikruta på den. Sedan väljer vi kommandot Formater text:

Här visas ett exempel på hur man kan jobba med indexerade variabler:

 

Editerandet av dessa index är en aning jobbigt om man vill jobba fort, men för prydliga dokument är detta ett bra alternativ.

Kommandot Domain – definitionsmängd kan undersökas

Ett av de nya kommandona i operativsystemet 3.2 är kommandot Domain. Det verkar ytterst intressant! Här ses några exempel på räknarskärmen.

Kommandot har begränsningar. Det fungerar med ändliga reella tal. Om någon kommer på exempel där kommandot ger felaktiga resultat, är bloggaren ytterst tacksam!

Ekvationer på grafskärmen

I mitt senaste inlägg, berättade jag att man f.o.m. operativsystemet 3.2, kan rita linjer baserat på ekvationen x = n.  Den skarpsynte läsaren observerade kanske att det här bara var en liten förbättring. Man kan också skapa grafer av andra objekt via ekvationer i stället för funktioner. Vi ska se på några möjligheter. Arbetet sker på grafskärmen.

Linjer:

Ser intressant ut! Vi provar med ett par olika inmatningar:

Vi upprepar, men den här gången med ekvation av typ a\cdot x+b\cdot y=n

Kan man arbeta med dessa objekt. Vi söker skärningspunkten (via MENU):

Åtminstone får man fram ett närmevärde!

Prova gärna på andra verktyg!

Observera också att man kan jobba med kägelsnitt på nya spännande sätt. Blir kanske till ett inlägg så småningom?!

 

Nu kan man rita ”linjer” av typen x = n

Från och med version 3.2 av operativsystemet, är det möjligt att utföra följande lilla trick:

Starta en grafskärm. Välj sedan enligt bilderna

 

Vilken nytta kan man ha av detta? Vet inte riktigt?! Denna möjlighet lär ändå ha legat högt på önskelistan i USA!

Observera att linjen ovan INTE är ett matematiskt objekt i egentlig mening. Vi kan ändå söka skärningspunkten mellan linjen x = 3 och egentliga funktioner på grafskärmen.

Tacksam för eventuella tillämpningsförslag!!

Uppdatering till 3.2

Bloggaren har inte skrivit många inlägg de senaste veckorna. Semester! Det ska vi ändra på så småningom. I början på Augusti 2012 ska det bli nya inlägg!

För ögonblicket finns det en viktig detalj att nämna. Operativsystemet för såväl räknarna som datormjukvaran är uppdaterat till version 3.2. Bloggaren rekommenderar kraftigt att det nya systemet tas i bruk. Det för med sig ett antal snofsiga förbättringar.

Några axplock:

– Nya grafiska funktioner och kommandon

– Nya CAS-kommandon, bland annat definitionsmängd

– Nya möjligheter att arbeta med koniska sektioner

– Kemisk notation i Anteckningar

– Indexnotering möjlig

– Histogram behandlas på nya sätt

med mera!

Datorn påpekar vanligen automatiskt om att det nya systemet finns tillgängligt. Räknare kan uppdateras via dator eller sinsemellan.

Intressant länk!

 

 

Kan räknaren låsas?

Ja!

Räknaren kan låsas, så att egna filer och anteckningar inte kan användas i prov och studentexamen. Låsningen går till så, att räknaren stängs av.  Sedan håller man ESC-tangenten intryckt medan man kopplar på räknaren på nytt. Då öppnas en dialogruta. Alla alternativen i rutan kan bockas AV!! Sedan låser man räknare.

Den låsta räknaren fungerar som vanligt, men egna kommandon och filer kan inte användas. De raderas ändå inte! Den låsta räknaren känner man igen genom att en liten diod blinkar på den. Lätt för läraren att kontrollera alltså. Det är viktigt att låsa upp räknaren MELLAN prov! Saker man matat in i LÅST tillstånd, KAN ANVÄNDAS!!!

Räknaren blinkar

Upplåsning sker enklast så, att räknaren sammankopplas med en annan räknare (låst eller olåst) via en kabel. Båda räknarna kopplas på. På den LÅSTA räknaren, går man till DOC och väljer Tryck för Test (konstig benämning). Då låser räknaren upp sig. Under prov bör elever INTE få koppla ihop sina räknare via kablar!

Ett annat alternativ är att koppla räknaren till en dator och använda programvaran TInspire-link. Sedan flyttar man (klicka och drag) en tom fil, skapad i vilket fönster som helst och med namnet ”Exit Test Mode.tns”, till arkivet Press to Test i räknaren. Den låses då automatiskt upp. Filen Exit Test Mde.tns finns också i Box-verktyget.

Räknaren kan i princip nollställas med RESET-knappen på skalets baksida. Då blinkar inte räknarens diod, vilket försvårar kontrollen. Dessutom förstör man eventuellt värdefullt material i minnet. RESET kan få en icke-fungerande räknare att återställas dock!