Hur kan man lagra en ekvationslösning som en variabel?

Denna fråga ställdes av kollegan Bertil Eklund i Närpes. Frågan är bra! Tackar! Jag känner till ett sätt att knipa lösningen på en ekvation och lagra den, men det hela fungerar bra bara om en enda lösning finns.  Man kan använda kommandot Right, som plockar fram högerledet i ett uttryck av typen a = b.

Här är en enkel demonstration av några möjligheter:

Ekvationssystem? Jag har följande förslag. Använd kommandot LinSolve. Då får du lösningarna i listform. Ur listan är de relativt enkelt att plocka ut dem och lagra dem som variabler.

Högregradsekvationer? Ett alternativ är att använda kommandot zeros. Det returnerar också svaren i listform! Mycket behändigt ibland!

Hoppas de här förslagen är nyttiga!

Annonser

Ekvationsystem

Ekvationssystem kan lösas på olika sätt. Här är ett par exempel:

På vänstra bilden visas hur inmatning kan ske direkt på räknarskärmen. Observera att ekvationerna inte behöver vara linjära!

Det går också bra att via MENU-tangenten eller boktangenten söka fram lämpliga kommandon. Speciellt om antalet obekanta och ekvationer är större än 2, lönar det sig att välja MENU-alternativet:

Hur går det om vi har flera obekanta är ekvationer?

Vi får en lösning i parametrisk form, där c1 är parametern.

 

 

 

 

 

Ekvationslösning

Du kan lösa diverse ekvationer med kommandot solve(ekvation,variabel). Kommandot kan skrivas in på räknarskärmen för hand, eller sökas fram via MENY-tangenten.

Om du löser trigonometriska ekvationer, är det skäl att använda korrekta vinkelinställningar:

Den övre beräkningen har skett med inställningen grader, den undre med radianer.

Klarar räknaren av icke-reella lösningar?

Vi testar:

Kommandot cSolve(ekvation,variabel) ger komplexa tal som lösning när detta krävs.

Observera att du kan bearbeta ”bokstavsuttryck” inom rimliga gränser.